Wyobraźnia

W tej małej główce jest tyle historii, pomysłów i opowiadań, że można by bajki pisać. Już, teraz, dziś.

7